จีนเตรียมสั่งห้ามนำเข้าขยะมูลฝอยจากต่างประเทศอย่างเด็ดขาด

จีนเริ่มแล้ว 1 ม.ค.64 ห้ามเด็ดขาดนำเข้าขยะมูลฝอย ชี้สุขภาพ-สิ่งแวดล้อมของพลเมืองสำคัญมากที่สุดกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ และสำนักบริหารการศุลกากร ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ออกแถลงการณ์ร่วมครั้งสำคัญที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนอย่างมาก โดยระบุในแถลงการณ์ว่า จีนเตรียมสั่งห้ามนำเข้าขยะมูลฝอยจากต่างประเทศอย่างเด็ดขาด

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 หรือปีค.ศ.2021 เป็นต้นไปทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าว ยังรวมถึงการทิ้ง การกองสุม และการกำจัดขยะจากต่างประเทศบนดินแดนของจีนแผ่นดินใหญ่ ก็จะถูกสั่งห้ามเช่นกัน นอกจากนี้ การสั่งห้าม โดยสิ้นเชิงครั้งนี้ถือเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดจากหลายนโยบายที่มีขึ้นนับตั้งแต่ปี 2017 เพื่อยุติการนำเข้าขยะมูลฝอยจากต่างประเทศ โดยในช่วงปลายปี 2017 จีนสั่งห้ามนำเข้าขยะมูลฝอย 24 ชนิด อาทิ กระดาษที่ยังไม่ได้แยกชนิด สิ่งทอ และตะกรันวาเนเดียม จีนเริ่มนำเข้าขยะมูลฝอยเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในช่วงทศวรรษ 1980 และเป็นผู้นำเข้าขยะมูลฝอยรายใหญ่ที่สุดของโลกตลอดหลายปี แม้จะมีความสามารถในการกำจัดขยะที่จำกัด ขณะที่บางบริษัทนำเข้าขยะจากต่างประเทศเพื่อหากำไรอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน