วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็น โควิด 19

วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็น โควิด 19 ช่วงนี้ใครป่วยนิด ๆ หน่อย ๆ ก็เริ่มไม่สบายใจ กลัวว่าจะใช่อาการของโรค COVID-19 ไหม ยิ่งพบเจอคนที่มีอาการไอ หรือจาม ก็ยิ่งพารานอยด์ไปใหญ่ว่าเขาจะแพร่เชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ที่กำลังระบาดอยู่หรือเปล่า อย่างนี้ต้องเช็กหน่อยแล้วล่ะว่าอาการป่วยแบบไหนจะเข้าข่าย COVID-19 แล้วถ้าติดเชื้อจริง ๆ ขึ้นมา จะรักษาด้วยวิธีไหน

ทางเลือกสำหรับการตรวจโควิด-19 มีทั้งการตรวจด้วยตนเองแบบ Antigen Test Kit หรือการตรวจที่โรงพยาบาลแบบ Rapid Antigen Test และ RT-PCR หากผลการตรวจออกมาเป็นบวกแน่นอนว่าต้องทำการรักษารวมถึงดูแลตนเองเพื่อให้หายจากการติดเชื้อ และลดโอกาสในการกระจายเชื้อต่อผู้อื่น หากผลเป็นลบกรณีตรวจด้วยตนเองต้องทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลในอีก 3-5 วัน

ความแม่นยำในการตรวจโควิด-19

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 มีหลายวิธีตามจุดประสงค์และประสิทธิภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่

แบบ RT-PCR : เป็นการตรวจที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำเนื่องจากเป็นวิธีที่มีความละเอียดมากที่สุด สามารถตรวจหาเชื้อได้แม้จะเป็นการติดเชื้อในระยะต้นหรือเพิ่งติดเชื้อก็ตาม
แบบ Antigen Test Kit : เป็นการตรวจด้วยชุดตรวจที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง มีความแม่นยำมากพอสมควร เว้นกรณีเพิ่งติดเชื้ออาจหาเชื้อไม่เจอ (ต้องรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน)
แบบ Rapid Antigen Test : เป็นการตรวจที่เน้นความรวดเร็วรอผลได้ในไม่กี่ชั่วโมง เนื่องจากเป็นการตรวจในระดับเบื้องต้นหากมีผลเป็นบวกต้องตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยัน

ตรวจโควิด-19 แล้วผลเป็นบวกต้องทำอย่างไร

หากผลการตรวจเป็นบวกนั่นหมายถึงการติดเชื้อ สามารถแจ้งหน่วยงานใกล้บ้านควรทำการแยกตัวตนเองไม่อยู่ร่วมห้องเดียวกับผู้อื่น แบ่งของใช้ส่วนตัว ทำการรักษาตามอาการ และควรติดต่อสายด่วน 1330 (สปสช.) หรือ Line : @nhso หรือสามารถลงทะเบียนเข้าระบบที่ https://crmsup.nhso.go.th เพื่อบันทึกข้อมูล หลังจากนั้นทำตามคำแนะนำและเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาต่อไป

กรณีอาการเบา (ผู้ป่วยสีเขียว) : สามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อทำ Home Isolation ที่ https://crmsup.nhso.go.th หรือแอดไลน์ @nhso การรักษาอีกช่องทางคือการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการรักษาที่ Hospitel โรงพยาบาลเพชรเวชเพื่อรับการดูแลจากแพทย์ 24 ชั่วโมง
กรณีมีแนวโน้มอาการหนักขึ้นไป (ผู้ป่วยสีเหลืองและแดง) : ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเท่านั้นเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีไม่สามารถหาเตียงได้โทร 1669, 1668 หรือประสานหาเตียง Line ID : @sabaideebot และ Facebook Fanpage : เราต้องรอด

ตรวจโควิด-19 แล้วผลเป็นลบต้องทำอย่างไร

นอกจากผลการตรวจเป็นบวกที่ต้องทำการรักษาแล้ว ผลการตรวจโควิดเป็นลบก็ไม่สามารถวางใจได้เช่นกันเนื่องจากหากใช้การตรวจด้วยตนเองแบบ Antigen Test Kit ในระยะที่ร่างกายเพิ่งรับเชื้อแล้วผลอาจเป็นลบได้ หรืออยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงควรตรวจซ้ำอีกใน 3-5 วัน ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวควรเข้ารับการตรวจที่ละเอียดแบบ RT-PCR จึงจะสามารถมั่นใจในผลการตรวจได้มากกว่า

เกณฑ์ในการพิจารณาให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ต้องประกอบด้วย

1. ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และภาพรังสีปอดไม่แย่ลง

2. อุณหภูมิไม่เกิน 37.8 องศาเซลเซียส ต่อเนื่อง 24-48 ชั่วโมง

3. อัตราการหายใจ (Respiratory rate) ไม่เกิน 20 ครั้ง/นาที

4. ค่าออกซิเจนในเลือดมากกว่า 96% ขณะพัก

และเมื่อออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและปฏิบัติตัวตามแนววิถีชีวิตใหม่อย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่ระบายอากาศไม่ดี โดยสามารถพักอยู่บ้านหรือไปทำงานได้ตามปกติ